• Start

 • Våra tjänster

 • Tvätt & miljö

 • Kontakt
 • Gothia tvätt och miljö.
  Miljöaspekten ligger alltid i hänsynstagande vid varje beslut. Senast i december 2012, gjordes en genomgång från Göteborgs miljöförvaltning, samtliga punkter av förbättringar har vidtagits och efterlevs.

  1. Gothia skall arbeta förebyggande för en bättre miljö.
  2. Gothia skall använda miljömärkta produkter, så snart möjlighet ges.
  3. Gothia skall verka för att kunder ska efterfråga miljömärkta textilier.
  4. Gothia skall återanvända förpackningsmaterial .
  5. Gothia skall miljöanpassa transporter.
  6. Gothia skall aktivt göra miljömedvetna leverantörsval.
  7. Gothia skall följa lämplig lagstiftning och föreskrifter.

  • Copyright © 2013 Gothia Tvätt AB. All Rights Reserved