Tillsammans för en bättre framtid

Miljöaspekten är viktig vid varje beslut hos oss. Som en lokal aktör försöker vi arbeta hållbart på alla sätt vi kan. Vi använder oss av lokala leverantörer och samarbetspartners i vår närhet i den mån vi kan. Vi arbetar ständigt efter att hitta nya innovativa vägar att minska vår påverkan på miljön och hushålla med våra resurser. I begreppet hållbarhet lägger vi också sociala aspekter. VI tror på människan och allas lika värden, oavsett kön, bakgrund, religion eller sexualitet. Hos oss arbetar personer med olika bakgrunder och vi är övertygade om att det gör oss bättre!

 

Några konkreta exempel på hur vi RENT.se försöker minska vår påverkan på klimatet är:

  • Vi använder förnyelsebar biogas istället för naturgas för drift av ångpanna samt torktumlare vilket står för mer än 90% av vår energiförbrukning.
  • Återanvänder all överbliven ånga från vår tvättprocess för att för-värma vatten i en stor vattentank som sedan används i tvättprocessen.
  • Använder restvärme till att torka entremattor.
  • Använder bara pulvertvättmedel som kräver mindre dosering, är mer koncentrerat och därmed kräver färre transporter.
  • Den El vi använder kommer från förnyelsebara källor så som vind, vatten och sol
  • Samarbetar med företag så att utslitit linne av sängkläder, dukar, servetter och frotté återanvänds för att skapa nya textilprodukter
  • Samarbetar med SOS-Barnbyar för att erbjuda extrajobb åt nyanlända ungdomar som vill ha ett extrajobb vid sidan av studier

Nya miljövänligare arbetsmetoder

Som mindre och snabbfotade kan vi implementera och testa nya miljövänligare arbetsmetoder omgående utan långa beslutsvägar. Vi försöker tänkta nytt och ta hjälp av experter inom olika områden eftersom utvecklingen inom flera områden går snabbt för att hitta nya sätt att minska vår påverkan. Vår senaste miljöstudie vi gjorde var 2020.

 

PS Vet ni att ett professionellt tvätteri har 4-gånger så lågt koldioxidavtryck jämfört med att tvätta själv inkluderat hela leverans och skötselcykeln* DS

 

*Källa: ETSA och beräkning av koldioxidavtrycket grundat på Greenhouse Gas protocol-metoden